Termeni și condiții

- Accesarea şi utilizarea acestui site de comerţ electronic presupune acceptarea termenilor şi condiţiilor stipulate in continuare. Administratorul magazinului are dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fară notificare.

– Funcţionarea acestui site se desfasoară in conformitate cu Legea Comertului Electronic nr. 365/07.06.2002. Asadar acesta reprezintă o interfaţă grafică ce prezinta destinatarului informaţia pusa la dispoziţie de un furnizor de produse şi/sau servicii şi ofera in acelasi timp modalitatea tehnică de efectuare a cumpărăturilor.

– Magazinul funcţioneaza cu respectarea tuturor prevederilor legale impuse de Statul Român.

– Orice tentativă de acces neautorizat, de a produce prejudicii sau fraudă vor fi aduse la cunostinţa autoritaţilor competente.

– Magazinul va incerca soluţionarea pe cale amiabila a oricăror conflicte apărute intre părti. Dacă acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale şi rezolvarea acestora de instanţele judecătoreşti.